Jest taka miejscowość w woj. lubuskim inna niż wszystkie. Już na wjeździe do wsi uśmiech pojawia się na twarzy i jadąc przez wieś jest coraz większy. To Zielątkowo w Gminie Drezdenko w Powiecie Strzelecko-Drezdenecki. 🐦
A uśmiech wywołany jest „radosną” przestrzenią wsi stworzoną dzięki dziesiątkom kolorowych zwierzątek, ławeczek, kwietników. A to wszystko dzięki inicjatywie mieszkańców pod przewodnictwem Sołtys Wsi – Małgorzaty Grabowskiej. Wiosną 2019 roku została sołtysem i znalazła sprzymierzeńców w działaniach na rzecz poprawy wizerunku swojej miejscowości. 🦩

Zaczęli sie chwalić swoimi działaniami w sieci i odrazu zostali zauważeni. Kilka artykułów w prasie branżowej i mnóstwo „lajków” pod relacjami o nowych pomysłach w Zielątkowie. To znak, że ich działania są wyjątkowe i stają się wzorem dla innych miejscowości.

Na początku sierpnia odbyło się spotkanie grupy zapaleńców z Zielątkowa dot. Wioski Tematycznej z krajowym Animatorem Wiosek Tematycznych – Krzysztofem Szustka. To było pierwsze spotkanie działaczy Zielątkowa z ideą wiosek tematycznych ale mamy nadzieję, że nie ostatnie. W woj. lubuskim nie ma jeszcze żadnej funkcjonującej wioski tematycznej, która by działała na rzecz poprawy wizerunku wsi, integracji mieszkańców czy też wdrożonej oferty pobytowej dla grup szkolnych czy turystów indywidualnych. 🐇

W całej Polsce takich wiosek tematycznych funkcjonuje kilkaset a na pobliskim Dolnym Śląsku jest ich kilkadziesiąt. Część z tych wsi znalazła się ze swoją oferta na ogólnopolskim portalu 🌐www.Wioska-Tematyczna.pl a niektóre z nich otrzymały certyfikat jakości prowadzonych działań #GwarancjaPrzygody. Zapraszamy na krótką fotorelacje z wizyty w miejscowości a zainteresowane instytucje np. Urzędy Gminy, Urzędy Marszałkowskie, Lokalne Grupy Działania, Sołectwa zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu idei wiosek tematycznych w Polsce.