„Wioski tematyczne a idea Smart-Village w Polsce” – tak był tytuł szkolenia dla przedstawicieli LGD Zaścianek Mazowsza, które odbyło się w dniach 12-14 stycznia na Dolnym Śląsku i było połączone z wizytą studyjną w funkcjonującej wiosce tematycznej.

SMART VILLAGE, czyli inteligentna wieś, to idea/definicja, która wkracza do Polski wraz z nowym okresem programowania środków UE skierowanych na rozwój obszarów wiejskich.

Społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju.

Polskie wioski tematyczne od wielu lat wdrażają ideę inteligentnych wsi przy planowaniu pomysłu na swój rozwój i działaniach skierowanych na aktywizację mieszkańców. Większość wiosek ma opracowaną strategię rozwoju wsi lub program rozwoju wioski tematycznej, która może być zaczątkiem do wymaganej Koncepcji Smart Village dla miejscowości w nowym okresie programowania.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się z działalnością stowarzyszenia „Razem dla wsi” prowadzącego wioskę tematyczną Owiesno – Wieś Okrągłego Zamku, obejrzeli w terenie zrealizowane projekty oraz wzięli udział w warsztatach artystycznych oraz grze terenowej Quest pt. „O Zamku w Owieśnie przez Templariuszy zbudowanym” dostępnego na ogólnopolskim portalu www,Questy.org.pl

Szkolenie poprowadził Krzysztof Szustka krajowy animator wiosek tematycznych i moderator odnowy wsie, który od 20 lat pracuje z polskimi społecznościami wiejskimi w zakresie planowania rozwoju wsi i tworzenia wiejskich produktów turystycznych.
 
Zdjęcia: Krzysztof Szustka