Smart Village

Przygoda na wsi!

Smart Village

Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Powstająca koncepcja Inteligentnych wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które opierają się także na swoich istniejących zasobach i majątku, jak i na rozwijaniu nowych możliwości.

Zapraszamy do współrpacy w zakresie opracowania koncepcji Smart Village dla miejscowości. Mamy kilkunatoletnie doświadczenie w zakresie pracy z miejscowościami w całej Polsce w zakresie wypracowania (ok 300) dokumentów planistycznych dla sołectw i miejscowości dot. rozwoju wsi z wykorzystaniem zasobów miejscowości, walorów przyrodniczych, nowych technologi oraz pasji mieszkańców.

 

 

SMART VILLAGE

Email:

kontakt@wioska-tematyczna.pl

Telefon:

10 + 15 =