Wioska tematyczna

Przygoda na wsi!

Wioska tematyczna

Nowy pomysł na wieś

Wioska tematyczna

Poznawanie skarbów polskiej wsi

Wioska tematyczna

Poznaj dziedzictwo polskiej wsi

Jak założyć wieś tematyczną

Chcesz założyć wieś tematyczną, a nie wiesz jak?
Słyszałeś o wsiach tematycznych i chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat ?

Zapraszamy  do współpracy liderów i działaczy z Dolnego Śląska jak i całej Polski.

 

OFERTA SKIEROWANA JEST DO

  • liderów wiejskich, sołtysów, rad sołeckich
  • gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych
  • wiejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz odnowy wsi
  • przedsiębiorców z branży turystycznej
  • Gmin i Powiatów
  • Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich
  • Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
  • Samorządów Województwa

Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. zasad funkcjonowania i promocji wsi tematycznej

spotkanie skierowane do liderów wiejskich, sołtysów, radnych; czas trwania 1-5 godzin (wg zapotrzebowania, może być też połączone z warsztatami dot. wypracowania tematyki wsi). Spotkanie może odbywać się na: sesji Rady, spotkaniu informacyjnym, konferencji, seminarium itp na terenie całego kraju. Następne kroki to wizyta studyjna oraz warsztaty metodyczne.

Przeprowadzenia warsztatów metodycznych z mieszkańcami (2-4 spotkań) dot. wypracowania zasad działania wioski tematycznej

W celu wypracowania oferty wsi tematycznej oferujemy organizację warsztatów metodycznych dla zainteresowanych mieszkańców wsi, podczas których zostanie określona specjalizacja miejscowości, kierunki rozwoju, oferta pobytowa, sposoby promocji, itp. W jednym cyklu warsztatów mogą brać udział przedstawiciele z kilku miejscowości. Warsztaty odbywają się w miejscowościach w całej Polsce. Warsztaty najlepiej, aby były połączone z wizytą studyjną w działającej wiosce tematycznej. Można warsztaty przeprowadzić przed wizytą studyjną lub po.

Organizacje wizyt studyjnych w funkcjonujących wsiach tematycznych

Zapraszamy grupy studyjne z całej Polski na kilkudniowe pobyty w funkcjonujących Wioskach Tematycznych Dolnego Śląska (1-5 dni).  Zakres wizyty: udział w pełnej ofercie wioski tematycznej, spotkanie z liderami wiosek tematycznych, dobre praktyki wizerunku wsi tematycznej, współpraca sieciowa wiosek tematycznych w regionie, pamiątek z regionu oraz oferty dla turysty indywidualnego, prezentacja „jak założyć wieś tematyczną”, nocleg, wyżywienie, opieka eksperta ds. wiosek tematycznych.e.

Ewaluacja oferty działającej wsi tematycznej

Zapraszamy funkcjonujące wioski tematyczne do ewaluacji swojej oferty i systemu promocji. Zakres oferty: superwizja podczas zajęć z grupą szkolną, pomysły na rozbudowę wizerunku miejscowości tematycznej, nowe pamiątki z regionu, rozszerzenie oferty o nowoczesne narzędzie edukacji, gry terenowe, rozbudowa oferta dla rodzin z dziećmi i turystów indywidualnych, źródła finansowania rozwoju wiosek tematycznych, spełnienie standardów funkcjonowania wioski tematycznej.

DZIĘKI NASZEJ OFERCIE ŁATWIEJ CI BĘDZIE ZAŁOŻYĆ WIEŚ TEMATYCZNĄ

Email:

kontakt@wioska-tematyczna.pl

Telefon:

9 + 5 =