Wioska tematyczna

Przygoda na wsi!

Wioska tematyczna

Nowy pomysł na wieś

Wioska tematyczna

Poznawanie skarbów polskiej wsi

Wioska tematyczna

Poznaj dziedzictwo polskiej wsi

Certyfikat GWARANCJA PRZYGODY

Jeśli masz ofertę wsi tematycznej dla grup szkolnych i turystów indywidulanych zdobądź certyfikat „Gwarancja Przygody”. Zaświadcza on o wysokiej jakości świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi. Zgłaszanie wioski tematycznej do certyfikatu prowadzone jest w sposób ciągły i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Certyfikat „Wioska Tematyczna – GWARANCJA PRZYGODY” może otrzymać wieś tematyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. Działa na rzecz rozwoju, promocji i poprawy warunków życia mieszkańców przynajmniej jednej miejscowości (sołectwa) i posiada w swojej „nazwie marketingowej” słowa określające wieś lub obszar np. wioska, wieś, kraina itp.
 2. Prowadzona jest przez organizacje pozarządową (np. stowarzyszenie, fundacja, koło gospodyń wiejskich, spółdzielnia socjalna itp.) w ramach swojej odpłatnej działalności statutowej lub gospodarczej.
 3. Posiada ofertę pobytową/edukacyjną składającą się przynajmniej z dwóch różnych elementów (warsztatów, spaceru itp.) dostępną w sposób ciągły/systematyczny dla przynajmniej jednej grupy wiekowej i prezentuje w sposób ciekawy i inspirujący lokalne walory miejscowości i regionu.
 4. Przeprowadziła zajęcia pobytowe/edukacyjne dla minimum 100 osób.
 5. Posiada wyraźne oznakowanie swojej nazwy wioski tematycznej na terenie miejscowości w przynajmniej 5 miejscach zawierających np. nazwę wsi lub logo wioski tematycznej.
 6. Prowadzi swoją stronę www lub na portalu społecznościowym ( lub w formie zakładki na stronie organizacji), na której znajduje się aktualna oferta pobytowa, dane kontaktowe i strona jest na bieżąco aktualizowana a także posiada aktualną ofertę na portalu www.wioska-tematyczna.pl

 

Warunki przyznania i posiadania Certyfikatu „Wioska Tematyczna – GWARANCJA PRZYGODY”

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wraz z załącznikami Kapituła Certyfikatu w ciągu 7 dni kalendarzowych podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Certyfikatu i informuje o decyzji zgłaszającego.
 2. Zgłaszający otrzymuje Certyfikat w wersji papierowej drogą listowną lub zostanie wręczony osobiście.
 3. Certyfikat jest przyznawany na okres jednego roku i w każdym następnym roku, w miesiącu styczeń/luty, będzie weryfikowany czy certyfikowana wieś spełnia wszystkie kryteria.
 4. Aktualna lista wiosek tematycznych posiadających ważny certyfikat w danym roku będzie zawsze dostępna na portalu www.wioska-tematyczna.pl

Formularz zgłoszenia wioski tematycznej
do Certyfikatu „Wioska Tematyczna – GWARANCJA PRZYGODY”

   Email:

  kontakt@wioska-tematyczna.pl

  Telefon:

  12 + 11 =