Dolnośląskie Wsie Tematyczne w ten weekend gościły lokalnych liderów z obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania z Województwa Wielkopolskiego. Sołtysi, aktywni mieszkańcy, prezesi Stowarzyszeń Wiejskich, Członkinie KGW, aktywni mieszkańcy przyjechali podpatrzeć jak funkcjonują wioski tematyczne, jak wygląda oferta pobytowa i czy to naprawdę działa.

Odwiedzono Borówki – Wioska Darów Lasu, Lipiany – Wioska Smaków, Konradówka – Rogata Wieś, Niedźwiedzice – Wieś Bociana oraz Głuchowice – Wioska Rzeźbiarska. We  Wsiach Tematycznych uczestnicy zapoznali się z wizerunkiem miejscowości, spotkali się z przedstawicielami organizacji prowadzących tematyczne miejscowości, wzięli udział w grach terenowych  Questy – Wyprawy Odkrywców poznając specyfikę miejscowości i znajdując ukryty skarb questu oraz dowiedzieli się o drodze dojścia do sukcesu.

Odbyły się również warsztaty metodyczne z zakresu zakładania i funkcjonowania tematycznych miejscowości poprowadzone przez krajowego Animatora Wiosek Tematycznych – Krzysztofa Szustkę.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane przez Dolnośląskie Wioski Tematyczne pomysły na rozwój i promocje wsi będą na uczestników wizyty studyjnej inspiracją do działania i już niebawem usłyszymy o kolejnych wsiach tematycznych w Polsce ale z regionu Wielkopolski.

Zdjęcia: Krzysztof Szustka