Wioska tematyczna

Przygoda na wsi!

Wioska tematyczna

Nowy pomysł na wieś

Wioska tematyczna

Poznawanie skarbów polskiej wsi

Wioska tematyczna

Poznaj dziedzictwo polskiej wsi

O nas

 

O serwisie wioska-tematyczna.pl

Serwis powstał w celu popularyzacji idei wiosek tematycznych w Polsce. Skierowany jest do nauczycieli i turystów indywidulanych jako baza dobrej i sprawdzonej oferty na pobyty jednodniowe dla grup szkolnych i przedszkolnych. Chcemy umożliwić również turystom indywidulanym możliwość poznawania dziedzictwa regionu poprzez udział w ofercie przygotowanej przez tematyczne miejscowości.

Wprowadzony certyfikat „Wioska tematyczna – Gwarancja Przygody” ma na celu promocję wiosek tematycznych, które mają różnorodną ofertę pobytową oraz dbają o jakość i wizerunek swojej oferty.

Każdy uczestnik zajęć lub też odbiorca oferty może także samodzielnie ocenić wieś, w której był przyznając im odpowiednią liczbę gwiazdek.

Za jakość oferty i wizerunek wsi odpowiada poszczególna wieś tematyczna.

Życzymy udanej zabawy i dobrej przygody w polskich WIOSKACH TEMATYCZNYCH.

O nas

Od 2012 roku realizowany był program WIOSKI Z POMYSŁEM, który w początkowym okresie odnosił się do Dolnego Śląska, ale z roku na rok rozrósł się na obszar całej Polski i zmieniła się formuła w program WIOSKA-TEMATYCZNA.PL. Celem programu jest nawiązanie współpracy wsi tematycznych z obszaru Polski oraz wsparcie organizacji wiejskich w zakresie narzędzi ekonomii społecznej, tworzenia ofert tematycznych i rozwijania przedsiębiorczości wiejskiej.

Program ma charakter modelowy i na bieżąco jest rozwijany. Staramy się o różne środki na realizację programu oraz prowadzone jest wsparcie doradcze ze strony ekspertów w zakresie oferty miejscowości jak i wspólnej współpracy w ramach sieci Wioska-Tematyczna.pl. W tej chwili w ramach Sieci działa kilkadziesiąt miejscowości.

Mamy doświadczenie w zakresie:

 • prowadzenia warsztatów dot. wypracowania pomysłu na wieś tematyczną z liderami wiejskimi (przeprowadzenie ponad 150 warsztatów),
 • organizacji wizyt studyjnych (1-4 dniowych) dla liderów wiejskich, radnych, sołtysów, radnych gminnych, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego itp. na terenie Polski (głównie na Dolnym Śląsku)
 • przeprowadzenia spotkań informacyjnych/seminariów dot. korzyści funkcjonowania wioski tematycznej
 • ewaluacji działających wiosek tematycznych wraz ze warsztatami rozwojowymi – wypracowującymi nowe formy zabaw, edukacji i promocji wsi tematycznej.

Zespół

Posiadamy duży zespół specjalistów doświadczonych w pracy przy tworzeniu i wsparciu bieżącego działania wiosek tematycznych w Polsce. Posiłkujemy się ekspertami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gier terenowych, odnowy wsi, wsparcia organizacji pozarządowych, ochrony bioróżnorodności itp.

 

kontakt@wioska-tematyczna.pl

tel. 512 312 215

Zespół

 

Krzysztof Szustka

Krzysztof Szustka

Animator wiosek tematycznych, moderator odnowy wsi, spec. z zakresu promocji i rozwoju obszarów wiejskich, wiosek tematycznych i ekomuzeów. Od 2000 roku związany z tworzeniem ofert pobytowych na terenach wiejskich w całej Polsce. Przeprowadził ok 200 warsztatów i spotkań planistycznych dot. wypracowania pomysłu na wioskę tematyczną w Polsce dla społeczności lokalnych i stowarzyszeń wiejskich, samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Urzędów Marszałkowskich oraz ponad 70 spotkań ewaluacyjnych funkcjonujących wiosek tematycznych. Pomysłodawca ogólnopolskiego serwisu www.wioska-tematyczna.pl. Organizator ponad 30 wizyt studyjnych „wioska tematyczna w praktyce” dla liderów wiejskich, radnych gminy, rad sołeckich i sołtysów, wójtów i burmistrzów, prezesów stowarzyszeni wiejskich i LGD. Autor licznych artykułów i wywiadów dot. zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych.

Irena Krukowska-Szopa

Irena Krukowska-Szopa

Trener organizacji, moderator odnowy wsi, wspiera wioski tematyczne od 2012 r.Pomaga w towrzeniu ofert związanych z wykorzystaniem zasobów społecznych i przyrodniczych wsi.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA, PROJEKTY i WIZYTY STUDYJNE

 • Założenie 10 wsi na Dolnym Śląsku w ramach projektu „Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej” : Lipiany – Wioska Smaków, Borówki – Wioska Darów Lasu, Kraśnik – Wioska Sześciu Zbóż, Wojcieszyn – Wioska Don Kichota, (woj. dolnośląskie)
 • Prelekcja dot. wiosek tematycznych na konferencji „Modele miejscowości tematycznych – Festiwal Miejsc z Charakterem” w Krakowie (woj. małopolskie)
 • Utworzenie 12 wsi tematycznych na terenie LGD Wrzosowa Kraina, m.in Wilkocin – Wioska Czerwonego Kapturka, Ostaszów – Wioska w Dechę, Czernikowice – Wioska Chleba, Konradówka – Rogata Wieś, Pasternik – Wioska Wiatru, Niedźwiedzice – Wioska Bociana, Miłkowice – Wioska Kolejarzy, Parchów – Wioska Nietoperzy, Raków – Wioska Wśród Zieleni (woj. dolnośląskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla JOWES z Częstochowy (z woj. śląskiego)
 • Utworzenie 10 wsi tematycznych na terenie LGD Wzgórza Trzebnickie, m.in. Borówek – Wieś Rolnictwa i Tradycji, Strupina – Różana Wieś, Bagno – Ziołowa Wieś, Pęgów – Wioska Truskawkowa, Kuźniczysko – Wioska Ognia i Wody  (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie oferty 4 wsi tematycznych z Gminy Kłodzko: Romanowo – Zakręcona Wieś, Stary Wielisław – Wioska Rowerowa, Krośnice – Wioska Artystów, Szalejów Dolny – Wioska Retro (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie oferty pobytowej wraz opracowaniem gry terenowej dla wioski tematycznej Drawień – Kraina Romea i Julii (woj. zachodniopomorskie)
 • Utworzenie  wsi tematycznych na terenie LGD Partnerstwo Izerskie: Proszówka – Wioska Gryfa, Olszyna Dolna – Wioska Przy Stole, Mikułowa – Wioska Mikołajów, Mała Wieś Górna – Dolina Nocnych Duszków (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie oferty pobytowej w Spytkowie – Wiosce Czarów i Magii – Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2014 (woj. dolnośląskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla Sołtysów z gminy Śmigiel (z woj. wielkopolskiego)
 • Wypracowanie oferty pobytowej dla 12 wsi tematycznych z gminy Dzierżoniów: Dobrocin – Wioska Bajek i Legend, Jędrzejowice – Wioska Aktywnego Wypoczynku, Jodłownik – Wioska Leśnych Przygód, Kiełczyn – Wioska Czereśniowa, Książnica – Wioska Otwartej Księgi, Mościsko – Wioska Mostów, Myśliszów – Podniebna Wieś, Nowizna – Wioska Dobrych  Nowin, Ostroszowice – Wioska Artystycznych Tradycji, Piława Dolna – Wieś Magicznego Kamienia, Roztocznik – Dolina Sześciu Stawów, Uciechów – Wioska Dobrego Humoru, Włóki – Tkacka Wieś, Owiesno – Wioska Okrągłego Zamku (woj. dolnośląskie)
 • Pomoc przy rozwijaniu oferty Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2015 – Czaple – Wioska Piasku i Kamienia (woj. dolnośląskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla liderów wiejskich z obszaru LGD Ujście Baryczy (woj. dolnośląskie)
 • Wypracowanie ofert Wsi Tematycznych Regionu Puszy Białowieskiej: Dubiny – Wioska Małego Osocznika, Borysówka – Wioska Drewniana, Lipiny – Wioska Bulwy, Nowoberezowo – Wioska Pod Kopułami (woj. podlaskie)
 • Organizacja wizyty studyjnej dla Sołtysów i Liderów z Gminy Chocianów (z woj. dolnośląskiego)
 • Udział w spotkaniu branżowym „Budowanie i rozwój wsi tematycznych w subregionie leszczyńskim” (woj. wielkopolskie)
 • Wsparcie wiosek tematycznych z obszaru LGD Dolina Stobrawy: Borkowice – Wioska Drewna, Chocianowice – Wioska Muzykantów, Bąków – Truskawkowa Wieś (woj. opolskie)
 • Prelekcja pt „Wsie tematyczne  – inny pomysł  na wieś” na Regionalnym Forum Liderów Odnowy Wsi z terenu Województwa Śląskiego (woj. śląskie)
 • Warsztaty pt. „Turystyka wiejska szansą na rozwój wsi” dla liderów z Powiatu Gostyńskiego  oraz wypracowanie tematyki działania Łaciatej Wsi (woj. wielkopolskie)
 • Prelekcja na konferencji „Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej” pt. Jak stworzyć wieś tematyczną wykorzystując zasoby wsi i pasje mieszkańców” (woj. lubuskie)
 • Prelekcja na konferencji pt. „Aktywność – Integracja – Działania. Pomysły na moją wieś” (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Konsultacja oferty wiosek tematycznych z regionu leszczyńskiego: Lubiń – Coolturalna Wieś, Łaszczyn – Lawendowa Wieś (woj. wielkopolskie)

Email:

kontakt@wioska-tematyczna.pl

Telefon:

15 + 2 =