Zapraszam na podsumowanie działań w temacie Wioska Tematyczna przeprowadzonych w roku 2020. Pomimo COVID19 kilka działań udało się przeprowadzić.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów oraz działaczom z wiosek tematycznych. Mamy nadzieję, że idea Wiosek Tematycznych na dobre rozwinie się w waszych miejscowościach.
 
Zapraszamy zainteresowanych Sołtysów, Liderów, Lokalne Grupy Działania, Urzędy Gmin, Urzędy Marszałkowskie do współpracy w zakresie rozwijania idei Wsi Tematycznych w Polsce.
 
A oto szczegółowe efekty naszych działań:
 • 47 wiosek tematycznych na ogólnopolskim portalu www.Wioska-Tematyczna.pl
 • 10 wiosek tematycznych posiada certyfikat jakości Wioska Tematyczna – Gwarancja Przygody
 • Mieszkańcy 27 miejscowości z 6 województw wypracowali pomysły na wioski tematyczne
 • W 15 funkcjonujących wioskach tematycznych przeprowadzono ewaluację oferty lub wizytę studyjną
 • 1 spotkanie ewaluacyjne w Wiosce Złota i Don Kichota (woj. dolnośląskie)
 • 9 warsztatów metodycznych z zakładania wsi tematycznej dla 9 miejscowości LGD QWSI (woj. dolnośląskie)
 • 1 spotkanie informacyjne dla mieszkańców Wioski z Rechotem (woj. dolnośląskie)
 • 1 seminarium „Wioski tematyczne szansą na rozwój sołectw i społeczności lokalnych” w gminie Osiecznica (woj. dolnośląskie)
 • 1 spotkanie informacyjno-planistyczne wiosek tematycznych, zagród edukacyjnych i punktów ekomuzeum LGD Wrzosowa Kraina (woj. dolnośląskie)
 • 1 wywiad „Dlaczego warto tworzyć wioski tematyczne?” z Krzysztofem Szustką – krajowym Animatorem Wiosek Tematycznych na portalu www.WitrynaWiejska.org
 • 1 przygotowanie publikacji „Wioski Tematyczne, Zagrody Edukacyjne i Punkty Ekomuzeum Wrzosowej Krainy” (woj. dolnośląskie)
 • 4 spotkania informacyjne „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania” (woj. podkarpackie)
 • 1 ankieta dla organizacji prowadzących Wioskę Tematyczną
 • 2 warsztaty metodyczne z zakładania wiosek tematycznych na terenie LGD Kraina Sanu dla 2 miejscowości (woj. podkarpackie)
 • 2 warsztaty metodyczne z zakładania wiosek tematycznych na terenie LGD Liwocz dla 4 miejscowości (woj. podkarpackie)
 • 4 warsztaty metodyczne z zakładania wiosek tematycznych na terenie LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie dla 7miejscowości (woj. podkarpackie)
 • 2 wizyty studyjne dla liderów z podkarpackiego „Wioska tematyczna w praktyce” (woj. podkarpackie)
 • 1 artykuł pt. ”Oferta wiosek tematycznych coraz bardziej profesjonalna” w formie wywiadu z Krzysztofem Szustką – krajowym Animatorem Wiosek Tematycznych w ogólnopolskiej gazecie Wiadomości Turystyczne – w dodatku specjalnym #CzasNaPolskę
 • 1 warsztat metodyczny dot. zakładania wiosek tematycznych dla 3 miejscowości z Gminy Osiecznica (woj. dolnośląskie)
 • 1 spotkanie informacyjne dot. wiosek tematycznych w Zielątkowie (woj. lubuskie)
 • 2 warsztaty metodyczne dot. zakładania wiosek tematycznych w Czernicy (woj. śląskie)
 • 1 wizyta studyjna „Wioska tematyczna w praktyce” liderów w Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania (woj. wielkopolskie)
 • 1 wizyta studyjna liderów ze Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz (woj. śląskie)
 • 1 spotkanie informacyjne dot. zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych dla liderów LGD Ziemi Człuchowskiej (woj. pomorskie)
 • 1 wizyta studyjna „Wioska tematyczna w praktyce” dla mieszkańców LGD Ziemi Człuchowskiej (woj. pomorskie)
 • 2 warsztaty metodyczne dot. zakładania wiosek tematycznych dla 3 miejscowości z LGD Ziemi Człuchowskiej (woj. pomorskie)
 
zdjęcia: Krzysztof Szustka