Jak co roku Dolnośląski Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 r.

Działania przewidziane do finansowania w ramach konkursu ofert doskonale wpisują się promocję idei wiosek tematycznych i dotyczą takiego zakresu działań:

  • tablice informacyjne lub witacze
  • wydanie materiałów promocyjnych np. ulotek,
  • zakup namiotów promujących sołectwo wraz z wyposażeniem
  • organizacji imprez tematycznych np. festynów, zawodów, rajdów itp
  • organizacja warsztatów

Kwota dofinansowania wynosi od 3-5 tyś zł a termin składania upływa z dniem 14.04.2021 (Liczy się data stempla pocztowego)

Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się zasadam konkursu zawartymi w Uchwale Zarządu Województwa (link poniżej) oraz z kryteriami oceny ofert konkursowych.

Na Dolnym Śląsku działa kilkadziesiąt wiosek tematycznych więc pewnie, pomimo czasów pandemii, wniosków nie zabraknie.

Wioskom tematycznym z innych województw radzimy porozglądanie się za regionalnymi konkursami organizowanymi przez Urzędy Marszałkowskie lub Mikrogranty z FIO prowadzone przez wojewódzkich operatorów w każdym z województw. W razie pytań służymy pomocą.

Szczegółowe informacje dot. konkursu ofert można znaleźć TUTAJ