W dniu 15 października w Debrznie odbyła się konferencja pt. „Inteligentne wioski szansą na wzrost aktywności społecznej oraz rozwój obszarów wiejskich” zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej. Konferencja jest podsumowaniem projektu „Inteligentne wioski szansą na wzrost aktywności społecznej oraz rozwój obszarów wiejskich”, realizowanego od sierpnia br. ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pani Angelika Kallas – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej, zaprezentowała założenia i realizację projektu „Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich – organizacja cyklu warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych”. Odbyło się spotkanie informacyjne, wizyta studyjna, warsztaty metodyczne i konferencja podsumowująca projekt. Dzięki wsparciu animatora wiosek tematycznych zostały wypracowane pomysły na trzy wioski tematyczne: Kraina Dobrej Zabawy, Wioska Dawnych Zawodów oraz Sołectwo z miłością.

Pan Krzysztof Szustka, krajowy Animator Wiosek Tematycznych w Polsce, przedstawił prezentację pt. „Aktywność-Integracja-Działania. Pomysły na przedsiębiorczą wieś”. Omówione zostały przykłady wiosek tematycznych w Polsce opierające swój pomysł na zasobach wsi i pasji mieszkańców oraz przedstawione zostały nowe formy aktywnej edukacji i turystyki: Questy – Wyprawy Odkrywców oraz geocaching w kontekście tworzenia ofert dla grup szkolnych i turysty indywidulanego we wsiach tematycznych.

Pan Dr Andrzej Hałasiewicz, członek grupy tematycznej ERDN ds. Smart Villages, European Council for the Village and Small Town – ECOVAST przedstawił prezentację pn „Wioska tematyczna a moja smart wieś. Nowe kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie, Smart Village”

Pani Agnieszka Babula, Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice, zaprezentowała prezentację pt.  „Niedźwiedzice – Wieś Bociana, droga do sukcesu” oraz opowiedziała o Najpiękniejsze Wsi Dolnego Śląska w roku 2017.

W konferencji wzięli udział lokalni liderzy, wójtowie i burmistrzowie z terenu LGD Ziemi Człuchowskiej, pracownicy Urzędów i Ośrodków Kultury. Konferencja była również transmitowana online.

Zdjęcia: Krzysztof Szustka oraz Katarzyna Lamot.