Na terenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej rozpoczął się projekt mający na celu stworzenie pierwszych Wiosek Tematycznych na obszarze LGD z województwa pomorskiego. W dniu 27 sierpnia odbyło się w Debrznie spotkanie informacyjne dla przedstawicieli sołectw zainteresowanych stworzeniem tematycznej wsi tj. Krępsk, Myśligoszcz oraz Międzybórz. Mieszkańcy dowiedzieli się o idei wiosek tematycznych w Polsce i Europie, zasadach ich tworzenia i obecnych trendach w turystyce wiejskiej. We wrześniu zaplanowano wyjazd studyjny do funkjonujących wiosek tematycznych, a w październiku warsztaty metodyczne z zakładania wioski tematycznej. Projekt zakończy się uroczystą konferencją dla liderów i członków LGD Ziemi Człuchowskiej . Spotkanie prowadził krajowy Animator Wiosek Tematycznych – Krzysztof Szustka z portalu www.Wioska-Tematyczna.pl z Fundacja Calamita.

Zapraszamy zainteresowanych liderów wiejskich, sołtysów, Wójtów, Lokalne Grupy Działania wdrażaniem na swoim terenie wiosek tematycznych do współpracy.

zdj. Krzysztof Szustka