Mamy kolejne wsie tematyczne w Lokalnej Grupie Działania QWSI. Podczas warsztatów metodycznych „Jak założyć wieś tematyczną” trzy miejscowości z gminy Złoty Stok wypracowały nazwy wiosek tematycznych: OSADA NA GLINIE, WIOSKA Z DUSZĄ, WIOSKA GRZYBOWA. Pomysły na wyróżniki swoich miejscowości oparte zostały na zasobach wsi oraz pasji mieszkańców. Każda z miejscowości wypracowała działania związane z wdrażaniem oferty swojej wioski tematycznej dla różnych grup odbiorców.

Już niebawem ruszy konkurs Operacja Grantowe „Wioski Tematyczne Ziemi Ząbkowickiej” podczas którego będzie można zdobyć środki finansowe na wdrożenie tematycznych miejscowości Lokalna Grupa Działania QWSI. Zainteresowani założeniem wsi tematycznej sołtysi lub liderzy lokalni z obszaru LGD QWSI tj. Gmina Złoty Stok, Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice, Bardo, Ciepłowody, Stoszowice powinni zgłaszać się i pracowników biura LGD QWsi, www.qwsi.pl. i tam uzyskają więcej informacji nt. cyklu szkoleniowego „Jak założyć wioskę tematyczną” lub klikając tutaj: https://wioska-tematyczna.pl/warsztaty-z-zakladania-wsi-te…/

Wioska tematyczna może pomóc w pobudzeniu aktywności mieszkańców wsi ale także przynieść wymierne korzyści finansowe. Szkolenie prowadził krajowy Animator Wiosek Tematycznych Krzysztof Szustka

Polecamy też zapoznanie się z ofertami działających wsi tematycznych w Polsce na portalu www.wioska-tematyczna.pl

Zdjęcia: Krzysztof Szustka