Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie „Inteligentne obszary wiejskie” Smart Rural 21 Project, którego celem) jest promowanie i inspirowanie wsi do opracowywania oraz wdrażania inteligentnych rozwiązań i strategii w całej Europie, oraz wyciągania wniosków i wspierania przyszłych interwencji WPR w inteligentne wioski.
Założeniem jest, aby 17 wiosek z Europy otrzymało wytyczne i wsparcie techniczne w ramach projektu. Do tej pory wybrano pięć wiosek w Irlandii, Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a kolejne 12 wiosek zostanie wybranych do czerwca 2020 r. Wśród nich powinna się znaleźć co najmniej jedna z Polski.

Nie stoi nic na przeszkodzie aby była to jedna z polskich wsi tematycznych!

Twoja wioska jest idealnym kandydatem, jeśli…

 • potrzebuje wsparcia, pomysłów i inspiracji, aby stać się inteligentną wioską,
 • ma entuzjastycznych liderów, którzy są zaangażowani w opracowanie i wdrożenie strategii inteligentnej wioski,
 • posiada odpowiednie, możliwe do mobilizacji zasoby ludzkie na rzecz procesu inteligentnej wioski,
 • skorzystałaby ze specjalnego wsparcia eksperckiego do opracowania planów rozwoju wsi,
 • ma pewne podstawowe zasoby techniczne, w tym wystarczającą łączność szerokopasmową lub odpowiednią infrastrukturę (np. Przestrzenie wspólnotowe) – jednak nie jest to warunkiem wstępnym,
 • najlepiej ma kilka wstępnych pomysłów, projektów flagowych lub działań planistycznych, na których może opierać się proces inteligentnej wioski – jednak nie jest to warunek wstępny,
 • jest otwarta na wymianę wiedzy i współpracę z innymi wioskami i interesariuszami.

Jeśli uważasz, że Twoja wioska jest gotowa, aby zostać jedną z wiosek uczestniczących w projekcie ‘Smart Rural’, złóż wniosek aplikacyjny do 11 maja 2020 r.

Formularz wniosku jest dostępny pod linkiem: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application !

Preferowanym językiem roboczym jest angielski, ale wnioski można również składać w swoim własnym języku.

Jeśli Wasza wioska zostanie wybrana:

 • Uzyska specjalistyczne wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii,
 • Będzie mogła odwiedzić i czerpać inspirację z innych wiosek,
 • Będzie mogła brać udział w wymianie i budowaniu umiejętności razem z innymi uczestniczącymi w projekcie wioskami poprzez wydarzenia pn. Smart Village Academy,
 • Uzyska widoczność w dyskusjach i wymianach na poziomie europejskim.

Wsparcie w Polsce uzyskasz pod adresem poczty elektronicznej: smart.village@onet.eu
Strona projektu znajduje się tu: https://www.smartrural21.eu/

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wsie/ gminy, które mają już pewne doświadczenie lub mogą poszczycić się swoimi dokonaniami.

Do pobrania: