W dniu 26 września we Wrocławiu odbyła się Konferencja pt. „Wsie tematyczne jako idea aktywizacji społecznej i ekonomicznej oraz zachowania dziedzictwa Dolnośląskich wsi”. Ponad 60 osób, przedstawicieli wiosek tematycznych, lokalnych działaczy, pracowników LGD czy samorządów gminnych, przyjechało na spotkanie dowiedzieć się o Dolnośląskiej Sieci Wiosek Tematycznych „Wioski z Pomysłem”. Spotkanie otworzył dyr. Paweł Czyszczoń z UMWD i następnie swoje prelekcje mieli: Wacław Idziak – „Wioski tematyczne jako idea budowania potencjału społecznego i ekonomicznego w polskiej wsi”, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” – „Wioski tematyczne w procesie zmian – perspektywa liderów i stowarzyszeń oraz procesu odnowy wsi na Dolnym Śląsku” , Anna Podolska- Uniwersytet Przyrodniczy- „Wpływ wsi tematycznych na wizualne aspekty krajobrazu wsi”, – Krzysztof Szustka – Animator Wiosek Tematycznych – „Podnoszenie jakości ofert tematycznych wsi poprzez standardy funkcjonowania” , Maciej Zawierucha oraz Bogusława Rudnicka – „Sieciowa oferta wiosek Krainy Wygasłych Wulkanów jako przykład współpracy regionalnej”.

Zaprezentowały się również funkcjonujące wioski tematyczne tj. Chrośnica wioska barwnych wątków, Stary Wielisław – Wioska Rowerowa oraz Miłkowice – Wioska Kolejarzy. W drugiej części Konferencji odbyła się część dyskusyjne, podczas której uczestnicy w grupach dyskutowali: Jak angażować mieszkańców w trakcie i rozwijanie oferty wsi tematycznych, Jak skutecznie promować i docierać do odbiorów ofert wsi tematycznych, Jak pozyskiwać środki finansowe na zrównoważony rozwój wsi tematycznej i przedsiębiorczość, Współpraca sieciowa wsi tematycznych – jak to robić skutecznie i długofalowo. Konferencja zorganizowana została w ramach operacji współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” we współpracy z partnerami KSOW tj. Dolnośląską Siecią Partnerstw LGD, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.