Serdecznie zapraszamy LIDERÓW, ANIMATORÓW, DZIAŁACZY z Wiosek Tematycznych, Punktów Ekomuzeum i Zagród Edukacyjnych Wrzosowej Krainy oraz podmioty zainteresowane podobnym działaniem w swojej miejscowości, na spotkanie informacyjno-planistyczne w dniu 4 marca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 – w siedzibie LGD Wrzosowa Kraina, Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b.

Program spotkania:

17.00

  • Spotkanie dla nowopowstających wiosek tematycznych i zainteresowanych liderów/organizacji założeniem wioski tematycznej.

18.00

  • Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i turystycznych w poszczególnych wioskach tematycznych, ekomuzeach i zagrodach edukacyjnych;
  • Oferta edukacyjna na sezon 2020 – dyskusja nad wspólną ofertą i działaniami promocyjno-informacyjnymi;
  • Dyskusja nt. konferencji informacyjno-promocyjnej dla dyrektorów szkół i nauczycieli dot. oferty edukacyjnej skierowanej do placówek szkolnych i przedszkolnych z obszaru Głogowsko-Legnickiego, którą planujemy zorganizować w okresie marzec-kwiecień 2020.

Z uwagi na wagę poruszanych tematów udział w spotkaniu jest obowiązkowy.

Zgłoszenia (max 2 osoby z jednej miejscowości) należy przesyłać do dnia 3.03 (wtorek) do godz. 12.00 do biura LGD Wrzosowa Kraina z podaniem liczby osób na adres mailowy biuro@wrzosowakraina.pl

Więcej informacji można uzyskać u Krzysztofa Szustki –  Animatora Wiosek Tematycznych, tel. 512 312 215.

Zapewniamy materiały warsztatowe i drobny poczęstunek. Dojazd we własnym zakresie.