W dniu 9 lipca odbyły się w Łubnie i Winne Podbukowina dwa spotkania informacyjne w ramach projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania” na obszarze LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Liderzy z ponad 20 miejscowości dowiedzieli się o zakładaniu wiosek tematycznych, ich funkcjonowaniu oraz żródłach finansowania. Zastanowili się także co wyróżnia ich miejscowości i zaczęli pracować nad swoją nazwą tematycznej miejscowości. Najbadziej obiecujące miejscowości zostaną zaproszone do kolejnego etapu – do udziału w warsztatach metodycznych oraz w wizycie studyjnej do funkcjonujących tematycznych wsi. Zajęcia przeprowadził doświadczony krajowy Animator Wiosek Tematycznych – Krzysztof Szustka