Zapraszamy  na seminarium p.n „ Wioski tematyczne szansą na rozwój sołectw i społeczności lokalnych” . Seminarium odbędzie się dniu 3 marca ( wtorek ) od godz. 16.00  do 18.00 w świetlicy w Ławszowej nr 81.

Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców wsi, lokalne stowarzyszenia, rady sołeckie oraz sołtysów, radnych gminy Osiecznica. Spotkanie ma na celu przybliżenie możliwości rozwojowych sołectw w oparciu o ideę wiosek tematycznych oraz pokazanie dobrych przykładów z terenu województwa dolnośląskiego.

Program spotkania:

  • otwarcie spotkania
  • wioski tematyczne na Dolnym Śląsku od pomysłu do wdrożenia,
  • edukacja poprzez działanie w wiosce tematycznej – jak zmobilizować mieszkańców do aktywności lokalnej na rzecz sołectwa
  • Ławszowa – wieś z ofertą wykorzystującą zasoby przyrodnicze i kulturowe
  • dyskusja

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapewniamy smaczny poczęstunek.
Zgłoszenia uczestnictwa do 2 marca na adres wanda2@autograf.pl lub tel. 607 309 048.