Zapraszamy grupy studyjne z całej Polski na jedno lub kilkudniowe pobyty w funkcjonujących Wioskach Tematycznych Dolnego Śląska (1-5 dni).

Zakres wizyty:

  • udział w pełnej ofercie Wioski Tematycznej (do wyboru wsie opierające swój wyróżnik na zasobach przyrodniczych lub krajobrazowych, pasji mieszkańców, dawnych zawodach, nazwie wsi, hodowli zwierząt itp.)
  • spotkanie z organizacjami odpowiedzialnymi za wdrażanie oferty wsi oraz liderami wiosek tematycznych,
  • dobre praktyki wizerunku wsi tematycznej,
  • współpraca sieciowa wiosek tematycznych w regionie,
  • pamiątka z regionu oraz oferty dla turysty indywidualnego,
  • prezentacja metodyczna nt. zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych w Polsce,
  • nocleg, wyżywienie, opieka krajowego animatora wiosek tematycznych.

Informacje o szczegółach i kosztach wizyty studyjnej:
Krzysztof Szustka – Animator Wiosek Tematycznych
tel. 512 312 215
kontakt@wioska-tematyczna.pl

Więcej informacji o Wizytach studyjnych w zakładce Wizyty Studyjne na górze strony.