W ostatnich dniach dotarła do nas jeszcze cieplutka z drukarni publikacja pt. Edukacja i przygoda we Wrzosowej Krainie”. Publikacja stanowi ofertę zajęć edukacyjnych skierowanych do szkół  i przedszkoli oraz turystów indywidualnych, którą prowadzą: WIOSKI TEMATYCZNE, ZAGRODY EDUKACYJNE i PUNKTY EKOMUZEUM WRZOSOWEJ KRAINY.

Oferty opierają się na lokalnych zasobach i pasji mieszkańców, a poprzez warsztaty oraz zabawę prezentują lokalne dziedzictwo regionu Wrzosowej Krainy na Dolnym Śląsku. Co roku kilkadziesiąt tysięcy uczniów korzysta z ich oferty i liczba ta stale wzrasta.

Wszystkie wioski zawarte w publikacji posiadają certyfikat GWARANCJA PRZYGODY. Potwierdza on wysoką jakość świadczonych usług wioski tematycznej podczas prezentacji dziedzictwa polskiej wsi. Pełna oferta wiosek znajduje się tu w ogólnopolskim portalu www.Wioska-Tematyczna.pl

Zapraszamy inne regiony, gminy, lokalne grupy działania do rozwoju idei wiosek tematycznych w Polsce jako skutecznego i sprawdzonego narzędzia rozwoju polskiej wsi na przykład poprzez:

  • przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. zasad funkcjonowania i promocji wsi tematycznej.
  • przeprowadzenie warsztatów metodycznych z mieszkańcami (2-4 spotkań) dot. wypracowania zasad działania wioski tematycznej.
  • organizację wizyt studyjnych w funkcjonujących wsiach tematycznych.
  • ewaluację oferty działającej wsi tematycznej.

Zachęcamy również powstałe już wioski tematyczne z Polski do przysyłania swoich ofert i współpracy z naszym zespołem.