W dniu 10 lipca w Tryńczy na terenie LGD  Kraina Sanu oraz w Pilznie, na terenie LGD Liwocz, odbyły się spotkania informacyjne dla zainteresowanych wdrażaniem idei wiosek tematycznych  sołtysów, kół gospodyń wiejskich, liderów grup formalnych i nieformalnych, pracowników Urzędów Gmin oraz Lokalnych Grup Działania. Lidery 18 miejscowości dowiedzieli się o zakładaniu wiosek tematycznych, ich funkcjonowaniu oraz źródłach finansowania. Zastanowili się także co wyróżnia ich miejscowości i zaczęli pracować nad swoją nazwą tematycznej miejscowości. Najbardziej obiecujące miejscowości zostaną zaproszone do kolejnego etapu – do udziału w warsztatach metodycznych oraz w wizycie studyjnej do funkcjonujących tematycznych wsi. Zajęcia przeprowadził doświadczony krajowy Animator Wiosek Tematycznych – Krzysztof Szustka Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania” ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.