Szanowni liderzy wiosek tematycznych z woj. dolnośląskiego. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która bada potencjał rozwojowy dolnośląskich wiosek tematycznych. Ankieta skierowana jest do wsi, które są zaawansowane we wdrażaniu swojej oferty oraz do wsi, które są na początku swojej drogi i są zainteresowane tworzeniem wsi tematycznej. Badanie jest realizowane w ramach projektu „Wsie tematyczne jako idea aktywizacji społecznej i ekonomicznej oraz zachowania dziedzictwa dolnośląskich wsi” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowanego przez Fundacje Ekologiczną „ZIELONA AKCJA” wraz z parnerami: Dolnośląską Siecią Partnerstw LGD, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie.

Wyniki badania zostaną przedstawione na konferencji o tym samy tytule, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 26.09.2017 r.

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na pytania ankietowe oraz jednocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety zespołowo. Zachęcamy także do udziału w konferencji.
 Wypełnioną ankietę (w wordzie lub skan) prosimy o przesłanie na adres
krzysztof.szustka@gmail.com  do dnia 14 września 2017 r.