Miło nam poinformować, iż udało się pozyskać środki z KSOWu na projekt pt. „”Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”. Jeszcze w tym roku, na terenie 18 gmin LGD , odbędą się spotkania informacyjne i warsztaty metodyczne dot. zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych. Zaplanowano również wyjazdy studyjne dla zainteresowanych liderów i działaczy wiejskich uczestniczących w projekcie do funkcjonujących wsi tematycznych w Polsce. O realizowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do współpracy inne Lokalne Grupy Działania, Urzędy Marszałkowskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Samorzady Lokalne do współpracy przy rozwijaniu idei wiosek tematycznych w Polsce.

 

 

.