Zapraszamy na drugą odsłonę zadania pt. „Warsztaty ewaluacyjne dla wioski tematycznej/zagrody edukacyjnej/punktu ekomuzuem”, które odbyło się jesienią tego roku na obszarze LGD Wrzosowa Kraina. Odbyły się spotkania ewaluacyjne w Lipiany – Wioska Smaków, Borówki – Wioska Darów Lasu, Parchów – Wioska Nietoperzy, Zagroda Edukacyjna ” Ogród Freya” oraz Zagroda Edukacyjna „Świerkowe Zacisze”. Każdy z tych punktów w okresie wiosenno – jesiennym odwiedza od kilkuset do kilku tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych biorąc udział w przygotowanej ofercie pobytowej, prezentującej dziedzictwo tego regionu jak i pasję mieszkańców. Podczas warsztatów podsumowano działalność edukacyjną w bieżącym roku i przejrzano elementy stanowiące wizerunek wsi. Wypracowano również nowe pomysły rozwijające „przygodę” w każdej miejscowości w odniesieniu do grup zorganizowanych jak i turystów indywidulanych. Uaktualniona została również oferta na sezon 2020.

Spotkanie poprowadził Krajowy Animator Wiosek Tematycznych – Krzysztof Szustka.

Spotkania zostały sfinansowane w ramach projektu współpracy „Edukacja Regionalna na Szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” realizowanego przez LGD Wrzosowa Kraina, Lgd Kraina Wzgórz Trzebnickich, Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”oraz LGD Stowarzyszenie Euro-Country. Zapraszamy inne działające w Polsce wioski tematyczne, zagrody edukacyjne czy punkty ekomuzuem do współpracy w zakresie rozwoju swojej oferty edukacyjnej.

Zdjęcia: Krzysztof Szustka