Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na podsumowanie okresu edukacyjnego w funkcjonujących wioskach tematycznych, zagrodach edukacyjnych i punktach ekomuzuem. Tak też i stało się na obszarze LGD Wrzosowa Kraina. W pierwszej kolejności odbyły się spotkania ewaluacyjne w następujących miejscach: Niedźwiedzice – Wieś Bociana, Miłkowice – Wioska Kolejarzy, Konradówka – Rogata Wieś, Farma Martynika oraz punkcie Ekomuzuem – Piernikowy Świat Wandzi. Każdy z tych punktów w okresie wiosenno – jesiennym odwiedza od kilkuset do kilku tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych biorąc udział w przygotowanej ofercie pobytowej, prezentującej dziedzictwo tego regionu jak i pasję mieszkańców.

Spotkanie poprowadził Krajowy Animator Wiosek Tematycznych – Krzysztof Szustka. Podczas warsztatów podsumowano działalność edukacyjną w bieżącym roku i przejrzano elementy stanowiące wizerunek wsi. Wypracowano również nowe pomysły rozwijające „przygodę” w każdej miejscowości w odniesieniu do grup zorganizowanych jak i turystów indywidulanych. Uaktualniona została również oferta na sezon 2020.

Spotkania zostały sfinansowane w ramach projektu współpracy „Edukacja Regionalna na Szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” realizowanego przez LGD Wrzosowa Kraina, Lgd Kraina Wzgórz Trzebnickich, Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”oraz LGD Stowarzyszenie Euro-Country.

Zapraszamy inne działające w Polsce wioski tematyczne, zagrody edukacyjne czy punkty ekomuzuem do współpracy w zakresie rozwoju swojej oferty edukacyjnej. Zdjęcia: Krzysztof Szustka